Xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Sài Gòn ở TPHCM

Xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Sài Gòn ở TPHCM
Hotline phục vụ 24/24h: 0904.555.023 - 0906.357.900