Currently browsing tag

xử lý mùi hôi

Men xử lý bể phốt EMUNIV.PHOT

Men xử lý bể phốt

Chuyện bể phốt bị tắc hay hầm cầu bị nghẹt là một trong những vẫn đề thường xảy ra trong mỗi hộ …

Cách thông hầm cầu bị tắc, bị đầy

Xử lý hầm cầu bị nghẹt

Hiện tượng bồn cầu bị tắc, hầm cầu bị nghẹt, hay các đường ống cống bị nghẹt, bị đầy gây mùi hôi …

Hotline phục vụ 24/24h: 0904.555.023 - 0906.357.900