Rác thải nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường nông thôn

Rác thải nông nghiệp gây ô nhiễm môi trường nông thôn

Các loại rác thải nông nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều tại các vùng nông thôn trong khi khả năng đầu tư cho xử lý, giảm thiểu ô nhiễm rất hạn chế.

Hotline phục vụ 24/24h: 0904.555.023 - 0906.357.900