Giá rút hầm cầu là bao nhiêu?

Giá rút hầm cầu là bao nhiêu?